Gebze Hükümet Konağı

Proje alanı kent içerisinde E5 ve D100 karayollarının kesiştiği, yerleşim yerlerinin sonlanarak, sanayi bölgelerinin başladığı noktada bulunan millet bahçesi olarak planlanan yeşil alanın kuzey kenarına ilişmiş bir konumdadır. Alan, millet bahçesi ve şehir merkezinden gelen en güçlü aks konumundaki Yeni Bağdat Caddesi ile tanımlanmaktadır.

Bu aks ile şehir merkezi yönünden gelecek olan kullanıcı erişimi önemsenmiş olup, millet bahçesine yöneliş ve mevcut ağaç dokusu kütle yerleşiminin başlıca belirleyicileri olmuştur.

Yapı kütlesi, parselin batı ucundaki daralan üçgen alandan geriye doğru çekilerek konumlanır ve burada oluşan meydan ile kent merkezi yönünden ve kuzeydeki konut bölgelerinden alana gelen kullanıcıyı karşılar. Alanın kuzeyindeki mevcut ağaç dizisine yaslanan kütle, ayaklar üstünde zeminden yükselerek alt meydanda oluşan kamusal açık alanı proje alanı boyunca, yayvan merdiven ve rampalarla  sırasıyla kademeli avlu, üst meydan ve konferans salonu meydanından geçirerek parselin doğusundaki park ve kuzeyindeki ticaret alanları ile bağlar.

Yapı programı yoğun olmasına rağmen arazinin eğimine göre, ağaçların tanımladığı boşluklara parçalı bir şekilde yerleşen yapı kütlesi, bina programının gerektirdiği kapalı alanda kurulması gereken mekansal ilişkileri sağlarken, volümetrik kompozisyonu sayesinde yerin ölçeğiyle daha uyumlu bir durum oluşturur.

Date:
Category:
Ödül:
3. Ödül
Yer:
Kocaeli, Türkiye
İşveren:
Gebze Belediyesi
Yıl:
2023
Durum:
Konsept, Yarışma
Program:
Kamu, Ofis
Alan:
16.000 m2
Ofis:
Baka
Partner:
Barbata
Tags: