Uşak Belediyesi Hizmet Binası

Uşak Belediyesi hizmet binası ve yakın çevresi tasarlanırken mevcut imar planındaki kent parkı ve kent parkının kent ile olan ilişkisi öncelikli olarak tasarımı şekillendirdi. İmar planında tasarlanan kent parkı dikkate alınarak, belediye kütlesi kent parkının batı yönünde uzanan sürekliliğini devam ettirecek, eski ve yeni kent merkezi arasındaki geçişliliğe imkan verecek şekilde proje alanının kuzeydoğu çeperi üzerinde konumlandırıldı. Bu konumlanma sayesinde yapı önünde oluşan kent meydanı ve avlu ile, mevcut şehir merkezine yakın olan ve çevresinde sık konut yerleşimleri bulunan bu bölgede kente, bekleme, toplanma, buluşma gibi kamusal alanlar sunarak,  belediye ve çevresinin yeni bir odak noktası olması hedeflenmiştir. 

Belediye kütlesi oluşturulurken kullanıcıların doğal ışıktan maksimum faydalanmaları tasarıma yön veren ana unsur oldu. Bina içinde rahat bir sirkülasyon sağlayan atriyumun üstünden alınan doğal ışıkla aydınlık bir iç mekan oluşturuldu. Kütlede yer yer yapılan boşaltmalarla iç mekanın doğal aydınlatması daha da zenginleştirildi. Bu boşaltmalar sonucu ortaya çıkan kat bahçelerinin ve seyir teraslarının kent parkına açılan zengin bakı noktaları vermesi amaçlandı.

Belediye binasının cepheleri, tarihi uşak evinin pencere boşluk oranlarının yorumlanması ile elde edilen ızgara sisteminden oluşturuldu. Bu prekast ızgara, bölgenin geçmişteki sanayi işlevine atıf yapan corten malzemesi ile birlikte yorumlanarak cephe kompozisyonu oluşturuldu. 

Date:
Ödül:
Satınalma
Yer:
Uşak, Türkiye
İşveren:
Uşak Belediyesi
Yıl:
2012
Durum:
Konsept, Yarışma
Program:
Kamu, Ofis Binası
Alan:
11.200 m2
Ekip:
Abdulkerim Gündüz, Ebubekir Şimşek, Yasin Saraç, Sercan Dilsiz, Murat Demirer
Partner:
-
Tags: